page 2

In de ouderenzorg wordt domotica gebruikt om de ouderen langer zelfstandig te laten “wonen”.