Veiligheid

TECHNISCHE BEVEILIGING

Naast de inbraakbeveiliging zijn er ook een reeks van technische alarmen die hun nut hebben en onderdeel uit maken van een Easing domotica installatie.

We denken hier bijvoorbeeld aan:

  • bij het detecteren van een waterlek wordt de watertoevoer afgesloten
  • bij brand worden de vluchtwegen verlicht en worden rolluiken geopend
  • bij stroomonderbrekingen zal u verwittigd worden zodat u de nodige voorzorgen kan nemen
  • kritische stopcontacten uitschakelen

CAMERABEWAKING

De camera-opnames kunnen bijvoorbeeld gestuurd worden door bewegingsmelders of detectoren uit de domotica installatie. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van beelden als er gebeld wordt of als een deur of poort wordt geopend. Door de integratie van de camerabeelden in het Easing bedienconcept kan op dezelfde pagina als het camerabeeld bijvoorbeeld ook de verlichting worden ingeschakeld.

TOEGANGSCONTROLE

In een zorggebouw of -campus lopen op elk ogenblik van de dag mensen binnen en buiten. Bepaalde zones zullen nooit of voor beperkte tijd voor iedereen toegankelijk zijn, daarom is het belangrijk een systeem te voorzien zodat enkel personen met geldige toegang deze zones kunnen betreden. Op die manier kan achteraf ook nagegaan worden wie op welke tijdstippen waar aanwezig was.

In combinatie met camerabewaking kunnen we uitsluitsel geven over bewegingen in het gebouw. In afdelingen met dementerenden kunnen we zorgen voor dwaaldetectie en permanente toegangscontrole.

BEWEGINGSDETECTIE

Bewegingsdetectoren voor verlichting ook gebruiken of er 's nachts iemand opstaat of die alarm geeft zodra er gedurende bepaalde tijd geen beweging wordt waargenomen.

 

← Terug naar het overzicht