Veiligheid

Een EASING domotica installatie is voorzien van een hele reeks detectiepunten die de status van het gebouw en het terrein op continue wijze bewaakt en alarm slaat indien er zich een probleem voordoet. Naast de conventionele alarmmeldingen kan men nog een reeks secundaire acties laten plaatsvinden zoals het inschakelen van alle verlichting in en rond het gebouw, het sluiten van de rolluiken of het versturen van alarmmeldingen per sms. Afhankelijk van de specifieke beveiligingsbehoeften van de klant kan de koppeling met een meldkamer of een volledige gescheiden alarminstallaties voorzien worden.

De integratie van alarm en domotica laat bijvoorbeeld onderstaande toepassingen toe:

  • Bij het inschakelen van het alarm zullen alle ramen en deuren gecontroleerd worden, indien er nog deuren ontgrendeld zijn zal dit gemeld worden. Dus geen discussie meer over het al dan niet afgesloten hebben van de zij-ingang...
  • Bij afwezigheid zal een aanwezigheidsimulatie de verlichting bedienen om de indruk te wekken dat er nog iemand in het gebouw aanwezig is
  • Bij het inschakelen van het alarm zal automatisch het gebouw in afwezig worden gezet

 

TECHNISCHE BEVEILIGING

Naast de inbraakbeveiliging zijn er ook een reeks van technische alarmen die hun nut hebben en onderdeel uit maken van een EASING domotica installatie.

 

We denken hierbij bijvoorbeeld aan

  • Bij het detecteren van een waterlek wordt de watertoevoer afgesloten
  • Bij brand worden de vluchtwegen verlicht en worden rolluiken geopend
  • Bij stroomonderbrekingen zal u verwittigd worden zodat u de nodige voorzorgen kan nemen
  • Kritische stopcontacten uitschakelen bij het verlaten van het gebouw

CAMERABEWAKING

De cameraopnames kunnen bijvoorbeeld gestuurd worden door bewegingsmelders of detectoren uit de domotica installatie. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van beelden als er gebeld wordt of als een deur of poort wordt geopend. Door de integratie van de camerabeelden in het easing bedienconcept kan op dezelfde pagina als het camerabeeld bijvoorbeeld ook de verlichting worden ingeschakeld.

TOEGANGSCONTROLE

In een gebouw lopen op elk ogenblik van de dag mensen binnen en buiten. Bepaalde zones zullen nooit of voor beperkte tijd voor iedereen toegankelijk zijn, daarom is het belangrijk een systeem te voorzien zodat enkel personen met geldige toegang deze zones kunnen betreden. Op die manier kan achteraf ook nagegaan worden wie op welke tijdstippen waar aanwezig was.

In combinatie met camerabewaking kunnen we uitsluitsel geven over bewegingen in het gebouw.

 

← Terug naar het overzicht